TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ: 02 NHÂN VIÊN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất phương án thiết...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH: 05 NHÂN VIÊN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công...

TUYỂN DỤNG 02 CHỈ HUY TRƯỞNG

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý và phân công, đánh giá công việc các...

hotline công ty sundoors